ZÁPADOČESKÉ HUDEBNÍ CENTRUM
Facebook
ZHC- výroční zpráva 2019
Josef Dvořáček dne 19. 10. 2020, zařazeno v PRODUKCE

Západočeské hudební centrum

výroční zpráva 2019

 

1) uskutečněné události

 

 Název akce  Termín a místo konání
 Koncert hudebních novinek IX.  21.1.2019 Západočeské muzeum
 Večer s klavírem a kontrabasem   25.2.2019 Dům hudby
 Mirror Ensemble: Česká minimalistická hudba  8.3.2019 Dům hudby
Smetanovské dny  11.3.2019 Velké studio Českého rozhlasu
Hudba z Plzně 9.5.2019 ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno
Mirror Ensemble: Koncert minimalistické hudby 24.10.2019 Vnitroblok
Napříč generacemi X. 30.4.2019 Západočeské muzeum
Zelné Grand Concerto č.1  4.2.2019 Dům hudby
Zlené Grand Concerto č. 2  16.5.2019 Dům hudby
Zelné Grand Concerto č.3 12.11.2019 Dům hudby
Zelné Piccolo Concerto 4.12.2019 ZUŠ Klatovy
Malí velcí umělci 11.12.2019 Západočeské muzeum
1. koncert festivalu Tribuna komorní písně 2019: Večer šansonů a písní 23.9.2019 Západočeské muzeum
 2. koncert festivalu tribuna komorní písně 2019: Sólový recitál Prof. MgA. Ivana Kušnera 21.10.2019 Dům hudby
3. koncert festivalu tribuna komorní písně 2019 : Večer českých a moravských písní  23.10.2019 Západočeské muuzeum 
4.  koncert festivalu tribuna komorní písně 2019:Mládí zpívá  10.11.219 Galerie Masné krámy
Sólový recitál Petra Nováka 29.11.2019. MKS Domažlice 
 Sólový recitál Maxima Averkieva 3.10.2019 Radnice v Klatovech
Studio Zelí - Potkan 12.6.2019, 11.9.2019, 25.9.2019, 15.10.2019, 4.11.2019 – Dům hudby
 Slavnostní koncert k životnímu jubileu Jana Slimáčka 2.12.2019 Dům hudby
Slavnostní koncert k životnímu jubileu Karla Pexidra 11.11.2019 Dům hudby

2) finance – dotace

MMP   - projekt Napříč generacemi:              40.000 Kč

            - projekt Tribuna komorní písně:        50.000 Kč

            - činnost:                                            20.000 Kč

            mikrogranty (jubilejní koncerty)

                        - K. Pexidr:                            6.300 Kč

                        - J. Slimáček:                          6.300 Kč

Plzeňský kraj:                                                70.000 Kč

Plzeňská filharmonie:                                    36.000 Kč

Nadace Karla Pexidra:                                  170.740 Kč

 

Finanční prostředky byly použity na honoráře umělců, pronájmy sálů, poplatky OSA, propagaci koncertů a administrativu spojenou s dotacemi.

 

3) členská základna

k 31.12. čítá:               47 členů

Noví členové:             Patrik Kotlár

Ukončení členství :     Jana Hoffmanová

 

4) informace, různé

  • Již třetím rokem jsou v provozu nové webové stránky  (www.zhcplzen.cz),  jejich chod zajišťuje Václav Špíral a Josef Dvořáček.

 

  • Zpracování vyúčtování dotací a podávání nových žádostí zajišťuje smluvně paní Sandra Chocholoušková.

 

  • Propagaci (návrhy plakátků a pozvánek) i nadále smluvně zajišťuje paní Eva Hubatová.

 

  • Pokračuje spolupráce s Ruským celosvětovým střediskem pro podporu soudobé hudby (viz výňatek z článku pro Hudební rozhledy):

 

            „Za spolupráce Západočeského hudebního centra, finanční i organizační garance           Ruského hudebního svazu, jeho mládežnické organizace a uměleckého souboru MolOt,            za finanční podpory Nadace Karla Pexidra, a také za osobního organizačního přínosu    Jaroslava Sudzilovského na ruské straně a Jiřího Bezděka na české straně byl v     Petrohradě 1. 3. t. r. uspořádán v sále Knihovny Majakovského na Něvském prospektě    koncert z děl zástupců všech generací českých skladatelů, svým životem a dílem výrazně spjatých z Plzní. Nastudování skladeb se ujali skvělí mladí petrohradští            interpreti, kteří v současné době hrají v orchestru Mariinského divadla pod             světoznámým Valeriem Gergievem a kteří se věnují jako soubor MolOt intenzívně            intepretaci soudobé hudby. Byli to houslista Artur Zobnin, violoncellista Nikita Korzuchin, basklarinetista Alexandr Zacharenko a klavírista Alexej Glazkov. Všichni      absolventi ruského hudebně vzdělávacího systému, hudebníci vysoké technické             vyspělosti a ušlechtilé tónové kultury. Plně obsazený sál bouřlivě aplaudoval nejen           výkonům, ale i kompozicím. Do Petrohradu přiletěli zástupci Západočeského        hudebního centra – předsedkyně Petra Brabcová a člen výboru Jiří Bezděk. Současně     se jim dostalo té cti, že mohli proslovit na půdě slavné Akademie Ruského baletu             Vaganova dvouhodinovou přednášku o hudbě soudobých západočeských skladatelů.       Navštívili ji v hojném počtu studenti i pedagogové této školy, také však i zástupci hudební sféry. Setkala se s živým zájmem všech zúčastněných. Na přednášce zaznělo             též mnoho ukázek orchestrální a komorní tvorby západočeských skladatelů.“

 

  • Od 1.ledna ZHC zaštiťuje studio Zelí-Potkan. Zelí-Potkanje společnost mladých hudebních skladatelů a interpretů vážné hudby. Vznikla v září 2016 na Konzervatoři Plzeň a jejím cílem je aktualizovat kulturní život Plzně a Plz. kraje, nabídnout veřejnosti koncerty, semináře a workshopy (zaměřené na soudobou či jinak moderní hudbu). V září 2019 v rámci studia Zelí-Potkan vznikl dvacetičlenný ansámbl Zelí-Potkan Orchestra vedený Václavem Špíralem. Interpretuje českou i světovou moderní hudbu (T. Riley, K. Stockhausen, F. Rzewski, K. Pexidr, P. Samiec, P. Hájek, V. Špíral, ...)

 

            Aktivity Studia ZP:

            24.1.    Z-P Večírek č. 12: Terezínské rekviem

            21.2.    Z-P Večírek č. 13: Kupředu do minulosti

            8.3.      Z-P Workshop: Minimalismus s Mirror Ensemble

            28.3.    Z-P Večírek č. 14: Kníže Igor

            12.6.    Z-P Workshop: Dodekafonie

            11.9.    Z-P Speciál: Souboj skladatelů

            25.9.    Z-P Večírek č. 14: Kníže Igor (repríza)

            15.10.  Z-P Speciál: DUEL Schnittke vs. Xenakis

            24.10.  Z-P Workshop: Minimalismus s Mirror Ensemble č. 2

            4.11.    Z-P Večírek č. 15: (Anti)formalistický jarmark
            4.12.    Z-P On Tour: Zelné Piccolo Concerto v Klatovech

            10.12.  Předpremiéra ZPO
            18.12.  Z-P On Tour: Zelné Piccolo Concerto v Kralovicích

 

 

 

Zpracovala Petra Brabcová - předsedkyně ZHC

Dne 24. 1. 2020