ZÁPADOČESKÉ HUDEBNÍ CENTRUM
Facebook
ZHC - výroční zpráva 2018
Josef Dvořáček 5.4.2019 dne 05. 4. 2019, zařazeno v PRODUKCE

Západočeské hudební centrum

- výroční zpráva rok 2018

 

uskutečněné koncerty

4.3. - Masné krámy 10.30 – Koncert hudebních novinek

19.3. - Smetanovské dny 19.00; ČR Plzeň – Koncert hudebních novinek

6.4. - DH 19.00 - jubilejní koncert K.Friesla, V.Müllerové

30.5..  Muzeum 19.30 – koncert hudebních novinek

31.5.-  DH 19.30 – koncert soudobých ruských skladatelů

25.9.  – Dům hudby - Mimořádný koncert TKP - k výročí 100let vzniku ČSR

15.10.Muzeum 19.30– Koncert hudebních novinek (česko-německé písně)

5.11. - Muzeum 19.30 – koncert hudebních novinek a vstupní koncert Lenky Kozderkové

3.12. -  Muzeum  18.00  - „Malí velcí umělci“ – koncert žáků ZUŠ Plzeňského kraje

 

Finance - dotace

MMP – projekt: 20.000Kč, činnost: 20.000Kč, mikrogrant (výroční koncert 6.4.): 10.000Kč

Kraj: 40.000Kč

Nadace 700let: 10.000Kč

ČEZ: 20.000Kč

Plzeňská filharmonie: 30.000Kč

Nadace Karla Pexidra: 84.740Kč

Finanční prostředky byly použity na honoráře umělců, pronájmy sálů, poplatky OSA, propagaci koncertů a administrativu spojenou s dotacemi.

Zahájena spolupráce s Ruským celosvětovým střediskem pro podporu soudobé hudby (viz koncert 31.5.) díky panu Karlu Pexidrovi a finanční pomoci jeho Nadace.

 

 

 

Členská základna

k 31.12. čítá 46 členů

Noví členové:  Bočanová Lenka, Coganová Linda, Kozderková Lenka, Švantner Petr

Čestné členství uděleno Radou ZHC:  Bokůvková Vlasta Doc.Ph.Dr., Fiala Josef Doc.Ph.Dr., Sedláček Jan

 

Nové sídlo

Přeštická 17,Plzeň je zapsáno u Rejstříkového soudu a slouží především jako archiv ZHC a Nadace Karla Pexidra, která hradí jeho pronájem.

 

Již druhým rokem jsou v provozu nové webové stránky – o jejich chod zajišťuje Václav Špíral a Josef Dvořáček.

Na zpracování vyúčtování dotací a podávání nových žádostí byla smluvně oslovena paní Sandra Chocholoušková.

Propagaci (návrhy plakátků a pozvánek) i nadále smluvně zajišťuje paní Eva Hubatová.

 

Zpracovala Petra Brabcová - předsedkyně ZHC

Dne 14.1.2019