ZÁPADOČESKÉ HUDEBNÍ CENTRUM
Facebook
Malí velcí umělci - přihláška
Josef Dvořáček dne 09. 9. 2019, zařazeno v PRODUKCE

V Plzni 9. 9. 2019

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

vážení vyučující nástrojové hry a zpěvu,

 

Západočeské hudební centrum si Vás dovoluje oslovit s následující nabídkou:

 

  1. prosince 2019 od 18h. pořádá v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni koncert, který je věnován dětskému umělci, s názvem: „ Malí velcí umělci“.

 

Hrají-li Vaši žáci skladby     1/ západočeského autora

                                               2/ českého autora 20., 21. století

napište přihlášku na adresu:

zhcplzen@seznam.cz          do 22. 11. 2019

 

Účinkovat mohou žáci všech věkových kategorií, různých nástrojů popř. i různá nástrojová (pěvecká)seskupení v rámci komorní či souborové hry.

 

V přihlášce uveďte, prosím, název „Malí velcí umělci“ a dále:

  1. jméno a příjmení skladatele
  2. název skladby + minutáž
  3. jméno, příjmení a věk žáka
  4. název ZUŠ
  5. jméno a příjmení vyučujícího
  6. jméno a příjmení doprovazeče

 

Zkouška v sále je možná od 17h., v případě velkého zájmu si Západočeské hudební centrum vyhrazuje právo výběru účinkujících.

Se srdečným pozdravem

                                    Bc. Petra Brabcová – předsedkyně ZHC