ZÁPADOČESKÉ HUDEBNÍ CENTRUM
Facebook
Kdo jsme?
B.G. dne 23. 9. 2017, zařazeno v O NÁS

Jsme spolek působící na území dnešního Plzeňského kraje.

Sdružujeme hudební skladatele, koncertní umělce a hudební vědce.

Jsme zároveň konstitutivní složkou Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV).

Jsme tu pro všechny milovníky kvalitní a neobyčejné huby, pro jedince, kteří rádi poznávají nepoznané!

 

Naše Centrum zniklo krátce po ustavení Asociace na základě iniciativy někdejších členů Svazu českých skladatelů a koncertních umělců na jaře roku 1990. Předmětem činnosti je podpora nové tvorby, prezentace nových skladeb na koncertech a hudebně vědecká reflexe v plzeňském regionu.

Připravujeme pro Vás zkrátka koncerty, jejichž náplní bývá nejčastěji zajímavá moderní či přímo soudobá hudba. Říká se, že co Čech, to muzikant a náš Plzeňský kraj není výjimkou, dokazují to na našich akcích vynikající interpreti i tvůrci všech věkových generací!

Prvním předsedou ZHC byl Eduard Spáčil, následovali Jiří Bezděk, Karel Pexidr, Karel Friesl, Věra Müllerová a Romana Feiferlíková. V současné době je předsedkyní Petra Brabcová. Členská základna se udržuje na úrovni 40 členů, za odcházející členy je průběžně přijímán odpovídající počet mladých umělců, v poslední době jde nezřídka ještě o studenty či absolventy Konzervatoře Plzeň. Ve své činnosti ZHC spolupracuje s katedrou hudební kultury Pedagogické fakulty v Plzni, s již zmíněnou konzervatoří, se základními hudebními školami v Plzni a Českým rozhlasem v Plzni. ZHC udržuje kontakty s dalšími organizacemi AHUV, se skladatelským sdružením Přítomnost, ze zahraničních institucí je pak významná spolupráce s muzikologickým institutem SNI v Regensburku. Na svou činnost získává ZHC finanční prostředky z grantů vypisovaných Ministerstvem kultury ČR, Plzeňským krajem, městem Plzeň a různými nadacemi s celorepublikovou i regionální působností.

V rámci koncertní činnosti zvládneme společně ročně kolem 10 koncertů, na nichž se prezentují i úplné novinky našich skladatelů, nezapomínáme ovšem ani na repertoár historií již déle osvědčený. Pozornost je věnována také dětem, můžete přijít na námi připravený koncert, celý v interpretaci žáků základních uměleckých škol. Členové ZHC se pravidelně zapojují do celostátních hudebních akcí, jmenovitě Dny soudobé hudby a Smetanovské dny v Plzni. Jednou z hlavních akcí organizace je pořádání hudebního festivalu Tribuna komorní písně, první ročník proběhl v roce 1992, dnes již má tento festival mezinárodní působnost.

Činnost ZHC řídí výbor, který je volen na výroční členské schůzi na dva roky. Aktuálně v týmu máme kromě šikovné a schopné předsedkyně Petry Brabcové také místopředsedu Václava Benjamina Špírala, přední pedagožku a zpěvačku Romanu Feiferlíkovou, významného skladatele a teoretika Jiřího Bezděka, jedinečnou klavíristku Věru Müllerovou a úzce s námi spolupracuje spisovatel, právník, skladatel a vůbec renesanční osobnsot Karel Pexidr.

 

Finanční zdroje

  • státní dotace

  • účelové dotace sponzorů

  • dary a dědictví